Pernilla Lindberg thắng sau tám hố phụ, vô địch ANA Inspiration