Nữ sinh gốc Việt trúng tuyển 20 đại học hàng đầu nước Mỹ