Nhiều vật dụng trong nhà ở miền Tây bỗng dưng nhiễm điện