Nhiều lỗi phòng cháy không thể khắc phục ở 17 chung cư Hà Nội