Nhiều doanh nghiệp Nga tham dự Hội chợ Vietnam Expo 2018