Nhiều bé gái nhảy từ ban công, thoát khỏi đám cháy tại Mỹ