Nhập viện vì dùng dây cáp điện chữa ngứa bộ phận sinh dục