Nhạc sĩ Quốc Bảo: 'Tôi và người yêu tôn trọng phần đời riêng của nhau'