Nhà thiết kế Marc Jacobs đính hôn với người tình đồng giới