Nhà phát triển Pokemon Go phải trả người chơi 1,6 triệu USD