Nguyên phó chủ tịch Thanh Hoá được phân công nhiệm vụ mới