Nguyên phó chủ tịch Thanh Hoá được phân công làm tổ trưởng giúp việc