Người Sài Gòn ít hài lòng với thủ tục đăng ký khám bệnh