Người phụ nữ ở Sài Gòn kiện bác sĩ 'cắt mí làm méo miệng'