Người phụ nữ giàu nhất thế giới tiêu tiền như thế nào