Người đứng sau chính sách thương mại cứng rắn của Trump với Trung Quốc