Người đàn ông Ấn Độ suýt bị siết chết khi biểu diễn với trăn