Người dân ném bom xăng, đốt chòi canh khi xua đuổi cát tặc