Ngân hàng Nhà nước: Không có chuyện mua lại 0 đồng hay cho phá sản DongA Bank