Ngân hàng Nhà nước: Không có chuyện cho phá sản DongA Bank