Ngân Anh, Kiều Ngân cùng diện váy xẻ cao khi tham gia sự kiện