Nga sẽ tháo dỡ tên lửa xuyên lục địa cũ để lấy vàng bạc