Nga gọi vụ không kích căn cứ Syria là diễn biến 'rất nguy hiểm'