Nét tươi mới trong triển lãm 'Tranh và giá trị cuộc sống'