Nam y tá tự cứu sống mình trong cơn nhồi máu cơ tim