Mỹ xác nhận Triều Tiên muốn đàm phán từ bỏ hạt nhân