Mỹ có thể chào bán tiêm kích lai giữa F-22 và F-35 cho Nhật