Mỹ cảnh báo Nga, Syria về việc tấn công vũ khí hóa học