Mr. Đàm, Lệ Quyên lần đầu làm dạ tiệc âm nhạc ở Đà Nẵng