Mourinho: 'Ai có não đều hiểu tình cảnh của Man Utd'