Megan Young – từ hoa hậu thế giới tới diễn viên nổi tiếng