Lý do đậu nành được coi là thực phẩm quý phòng bệnh