Liverpool – Man City: Cuộc chiến của ngọn lửa tấn công