Lativa đóng cửa không phận vì Nga tập trận tên lửa