Lãnh đạo TP HCM: 'Cô giáo không nói suốt ba tháng là bạo hành học sinh'