Lan Phương bầu gần 7 tháng vẫn nhún nhảy khi hát rock