Lamborghini đâm 4 xe khác, nữ hành khách rơi ra ngoài tử vong