Kim Jong-un tới xem nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn ở Bình Nhưỡng