Ibrahimovic: 'FIFA không thể ngăn tôi dự World Cup 2018'