Hướng dẫn viên bị phạt vì để khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử