Hồng Nhung được khen trẻ khi mặc áo dài trắng ở tuổi 48