Hoàng Thùy làm vedette cho nhà mốt Italy Maison Gattinoni