Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm diễn lại cảnh 'quen nhau 3 ngày, đi khách sạn 2 lần'