Hồ Ngọc Hà muốn 'bỏ trốn' khỏi Sài Gòn sau khi đóng gái quê