H'Hen Niê tiết lộ cô giảm 3 kg sau gần 3 tháng đăng quang Hoa hậu