Hateco ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Vietinbank