Hàng nghìn người đổ về Tam Đảo tham gia Lễ hội Hoa đăng