Hàng nghìn khán giả tưởng nhớ 17 năm ngày Trịnh Công Sơn mất