Hàng loạt người bị lừa 'chạy việc' vào Tân Sơn Nhất như thế nào