Hai người trên xe cứu thương tử vong sau tai nạn liên hoàn